Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες: μια αναλυτική προσέγγιση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες: μια αναλυτική προσέγγιση

Κυπιρτίδου, Ελένη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζονται τα τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των Full Banking τραπεζικών Καταστημάτων της χώρας μας, κατά την τρέχουσα περίοδο. Επιχειρείται η προσέγγιση και η ανάλυση του διαδικαστικού μέρους τους, αλλά και διαφόρων άλλων ζητημάτων, σχετιζόμενων με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις συναλλαγές, όπως ισχύουν σε κάθε περίπτωση (π.χ. πληροφορίες τιμολόγησης, νομικά ζητήματα, στατιστικά στοιχεία, κ.λπ.). Η εργασία, χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια, το καθένα από τα οποία περιγράφει έναν τομέα τραπεζικής υπηρεσίας, ως εξής: Υπηρεσίες και Συναλλαγές, Καταθέσεις, Ταμειακές Συναλλαγές, Επενδυτικά Προϊόντα, Προγράμματα Ασφάλειας και Φροντίδας, Στεγαστική Πίστη, Καταναλωτική Πίστη, Επιχειρηματική Πίστη, Διεθνές Εμπόριο και Internet Banking. Ένα βασικό στοιχείο που διαπιστώνεται κατά την περιγραφή αυτή, είναι η διαρκής μεταβολή των τραπεζικών συναλλαγών, προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την ευθυγράμμιση και την προσαρμογή τους στις ρευστές και ευμετάβλητες οικονομικές, τεχνολογικές αλλά και κοινωνικές καταστάσεις. Οι πηγές από όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες για την συγγραφή της παρούσας εργασίας είναι ως επί το πλείστον ηλεκτρονικές, με συχνότερες αναφορές στους διαδικτυακούς τόπους των Ελληνικών Τραπεζών, που παρείχαν άφθονο πληροφοριακό υλικό, όπως στοιχεία τιμολόγησης και επιτοκίων, αναλυτικές περιγραφές και πληροφορίες για τα προσφερόμενα προϊόντα και Υπηρεσίες, υποδείγματα Συμβάσεων, εγχειρίδια, κ.λπ. Το πληροφοριακό αυτό υλικό συγκεντρώθηκε, αξιολογήθηκε και προσαρμόστηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, με σκοπό την ολοκληρωμένη και αναλυτική παρουσίαση, καθώς και την κατά το δυνατόν ολόπλευρη προσέγγιση των προσφερόμενων τραπεζικών προϊόντων και Υπηρεσιών, με τρόπο σαφή και κατανοητό.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου
Συναλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-01


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)