Ανάλυση λειτουργίας των εξαρτημάτων στο διαφορικό αυτοκινήτου

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Ανάλυση λειτουργίας των εξαρτημάτων στο διαφορικό αυτοκινήτου

Σαρρής, Γεώργιος Ι.

Αρχικά, γίνεται μια γενική αναφορά στην ιστορία και στην εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής του αυτοκινήτου ενώ στη συνέχεια, αναλύονται το κλασσικό και το μηχανικό διαφορικό. Συγκεκριμένα, αναλύεται η βασική αρχή λειτουργίας του διαφορικού, παρουσιάζονται τα επιμέρους εξαρτήματα που το απαρτίζουν, γίνεται ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των εξαρτημάτων αυτών και τέλος, περιγράφονται τα είδη και τα συστήματα του διαφορικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα
Μηχανολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.