Ανάπτυξη εφαρμογής γνώσεων σε iOS, για την υποστήριξη του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον της Γ' Λυκείου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ανάπτυξη εφαρμογής γνώσεων σε iOS, για την υποστήριξη του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον της Γ' Λυκείου

Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος

Ο σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας iOS. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή θα αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την κατανόηση του μαθήματός «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της 3ης τάξης του Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Το τελικό λογισμικό απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές και έχει σκοπό την εκμάθηση βασικών εννοιών της επιστήμης της Πληροφορικής και την απόκτηση ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα. Με την ένταξη των έξυπνων συσκευών στην εκπαίδευση και την εμφάνιση ενός μεγάλου εύρους εφαρμογών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα ο ρόλος των κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει, οδηγώντας όχι μόνο στην εκπαίδευση του χρήστη αλλά και στην ψυχαγωγία του. Στα πρώτα κεφάλαια αυτής της διατριβής γίνεται ανασκόπηση στις υπάρχουσες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του μαθήματος Α.Ε.Π.Π. ώστε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής εφαρμογής. Δεδομένου ότι η εφαρμογή πρέπει να έχει μια σωστή παιδαγωγική βάση, σε επόμενα κεφάλαια μελετώνται τρία παιδαγωγικά μοντέλα και το πως μπορούν αυτά να εφαρμοσθούν σε μία ηλεκτρονική εκπαιδευτική εφαρμογή, επιλέγοντας το μοντέλο «Conversational Framework» της Diana Laurillard για τον σχεδιασμό της εφαρμογής. Έπειτα υλοποιήθηκε η εκπαιδευτική εφαρμογή ΑΕΠΠ-genius που υποστηρίζει την ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος με θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Η παρούσα εφαρμογή ανταποκρίνεται στους στόχους του μαθήματος με θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Η παρούσα εφαρμογή ανταποκρίνεται στους στόχους του μαθήματος παρέχοντας στους μαθητές που προετοιμάζονται για πανελλαδικές εξετάσεις ένα χρήσιμο βοήθημα, συνδυάζοντας την εμπειρία αυτή με την επανάληψη της ύλης, αποσκοπώντας στην επίλυση απλών αλλά και πιο σύνθετων προβλημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Τεχνολογικές καινοτομίες
Εκπαίδευση
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)