Η βίντεο-επικοινωνία στην εκπαίδευση. Δημιουργία πιλοτικών βίντεο-μαθημάτων πραγματικού χρόνου με την χρήση Live Streaming

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η βίντεο-επικοινωνία στην εκπαίδευση. Δημιουργία πιλοτικών βίντεο-μαθημάτων πραγματικού χρόνου με την χρήση Live Streaming

Γκουστίλης, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τηλεμαθημάτων ζωντανής μετάδοσης σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η έννοια της τηλεκπαίδευσης, η ιστορία που είχε μέσα από τη πάροδο του χρόνου, οι μορφές τηλεκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι ανάγκες που συνέβαλλαν στην εξέλιξη της. Παρουσιάζεται ο διαχωρισμός της τηλεκπαίδευσης σε σύγχρονη και ασύγχρονη καθώς και οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, ώστε να είναι αποδοτική η διαδικασία της ηλεκτρονικής παράδοσης του μαθήματος. Αναφέρονται και εξετάζονται επίσης οι νέες μέθοδοι διαδικτυακής διδασκαλίας που δημιουργήθηκαν έπειτα από αυτόν τον διαχωρισμό, όπως η μέθοδος gamification και η ανάμεικτη εκπαίδευση (Blended Learning ). Η εργασία επικεντρώνεται στη σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση και συγκεκριμένα στις νέες κατηγορίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με βάση τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. Ακόμα παρουσιάζονται τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα ζωντανής μετάδοσης, με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου. Περιγράφονται και αναφέρονται επίσης το λογισμικό ζωντανής αναμετάδοσης και η πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της εργασίας, δημιουργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν δύο διαδικτυακά μαθήματα με θέμα το Google Sites & Blogger. Στην εν λόγω εργασία, περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης των τηλεμαθημάτων και αναλύονται τα αποτελέσματα τους. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει η θετική στάση και ο μεγάλος βαθμός κατανόησης των τηλεμαθημάτων από τους φοιτητές που συμμετείχαν. Κάτι το οποίο σηματοδοτεί τη πιθανή, μελλοντική χρήση τηλεμαθημάτων πραγματικού χρόνου παράλληλα με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και παράλληλα με την ασύγχρονη μορφή τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι εφικτή, επομένως, η προσθήκη της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στις μεθόδους διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Μέσα από την εργασία, επίσης , παρουσιάζεται η διαδικασία οργάνωσης και δημιουργίας τηλεμαθημάτων, η οποία μπορεί να είναι εύκολη, με χαμηλό κόστος και συγχρόνως αποτελεσματική, αρκεί να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία που προσφέρονται μέσα από διαδίκτυο. Τέλος, για να μπορέσει να υπάρξει ανταπόκριση στα διαδικτυακά μαθήματα είναι πολύ σημαντική η παροχή κινήτρων στους φοιτητές, τα οποία θα τους παρακινήσουν, ώστε να συμμετέχουν σε αυτή τη μέθοδο παράδοσης και διδασκαλίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Τηλεκπαίδευση
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)