Η ανάδυση του νέου δημοσίου χώρου στο πλαίσιο εφαρμογής δημοσίων σχέσεων μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η ανάδυση του νέου δημοσίου χώρου στο πλαίσιο εφαρμογής δημοσίων σχέσεων μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Παρασκευοπούλου, Μαλβίνα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να αξιολογήσει τους τρόπους με τους οποίους οι δημόσιοι φορείς προσεγγίζουν τους πολίτες μέσω των προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε πρώτο στάδιο έγινε σύγκριση του διαδικτυακού τόπου του δήμου της Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή του θεωρητικού μοντέλου του επικοινωνιακού πενταγώνου. Σε δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε ποσοτική προσέγγιση με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σε 100 πολίτες, ηλικίας από 18 ετών και άνω (63% γυναίκες, 37% άντρες). Στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης εφαρμόζει ικανοποιητικά τις ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επιπλέον από την παρούσα έρευνα είναι φανερό ότι γίνονται προσπαθείς δημοσίων σχέσεων μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους δημόσιους φορείς αλλά δεν βρίσκουν την απαιτούμενη ανταπόκριση. Τέλος, η γνώση για τα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ικανοποίηση των πολιτών από τη χρήση αυτών, επηρεάζεται θετικά από το φύλο, ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Δημόσιες σχέσεις
Κοινωνία της πληροφορίας
Ψηφιακή επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.