Λογιστική απάτη, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Λογιστική απάτη, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

Κατσαβριά, Ευαγγελία

Η ελεγκτική είναι ένας τους σπουδαιότερους κλάδους της λογιστικής επιστήμης και κατηγοριοποιείται στον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο. Σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου τα ανώτερα στελέχη και οι υπάλληλοι λειτουργούν κάτω από το καθεστώς πίεσης για να πετύχουν περισσότερα κέρδη για την εταιρία ή και για τους ίδιους, έκανε την εμφάνιση του το φαινόμενο της λογιστικής απάτης. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της σημασίας του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων για την αποκάλυψη των ακούσιων και εκούσιων λαθών για την καταπολέμηση της λογιστικής απάτης. Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων καθώς καλύπτει όλους τους τομείς αυτών και συμβάλει στην ανάπτυξη τους με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις ώστε να αποτραπούν σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οργανισμών όσο και την οικονομία της χώρας. Η συλλογή των δεδομένων και η εκπόνηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε μετά από εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστικός έλεγχος διαχείρισης
Έλεγχος, Εσωτερικός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.