Πειράματα στις τηλεπικοινωνίες με PacketTracer

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πειράματα στις τηλεπικοινωνίες με PacketTracer

Φραγκόπουλος, Κωνσταντίνος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την διαμόρφωση ενός οδηγού δικτύων σύμφωνο με τα πρότυπα της CISCO. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την κατανόηση βασικών εννοιών των επικοινωνιακών συστημάτων. Το επίκεντρο του παρόντος εγχειριδίου είναι η αρχιτεκτονική, τα συστατικά, και οι λειτουργίες των routers (δρομολογητών) και των switches (μεταγωγέων) σε ένα μεγαλύτερο και πιο περίπλοκο δίκτυο. Με τις οδηγίες που παρέχονται, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να ρυθμίσει κάποιο δρομολογητή ή μεταγωγέα, καθώς θα λάβει γνώσεις σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα: • Περιγραφή και ρύθμιση των λειτουργιών Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) και Domain Name System (DNS) για IPv4 και IPv6. • Περιγραφή και ρύθμιση του πρωτοκόλλου Spanning Tree (STP). • Περιγραφή των λειτουργιών και των πλεονεκτημάτων της συνάθροισης συνδέσεων και της Cisco VLAN Trunk Protocol (VTP) .Επιπλέον, περιγράφονται τρόποι ρύθμισης καθώς και αντιμετώπισης προβλημάτων στα VTP, STP, και Rapid STP (RSTP). • Ρύθμιση των βασικών λειτουργιών των δρομολογητών σε ένα πολύπλοκο δίκτυο IPv4 και IPv6. Επιπροσθέτως, αναφέρονται οι προηγμένες λειτουργίες των δρομολογητών των πρωτοκόλλων Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First (OSPF), καθώς και τα πρωτόκολλα δρομολόγησης Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)για IPv4 και IPv6.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αλγόριθμοι
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.