Δημοσιονομική προσαρμογή και επιπτώσεις στην αγορά εργασίας: ανάλυση των πολιτικών και των επιπτώσεων τους στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δημοσιονομική προσαρμογή και επιπτώσεις στην αγορά εργασίας: ανάλυση των πολιτικών και των επιπτώσεων τους στην Ελλάδα

Αφεζόλης, Νικόλαος

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνώνται οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους πραγματοποιήθηκε η απορρύθμιση της εργασίας στην Ελλάδα μετά από τους συμβιβασμούς που πραγματοποιήθηκαν με τους διεθνείς πιστωτές. Η ανάλυση ξεκινάει από τη δομή της αγοράς εργασίας και την διάρθρωση της πριν από την έλευση της οικονομικής κρίσης ενώ στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων. Ειδικότερα, αναλύονται οι μεταρρυθμίσεις σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επίπεδα μισθών, αποζημιώσεων και άλλων παραμέτρων που καθορίζουν την δομή της απασχόλησης. Τέλος, γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα των ως άνω παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας και στην δομή που παρουσιάζει πλέον αυτή στην μετά του 2010 περίοδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία
Συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.