Οι διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα: συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητάς τους = Advertisements on social networks: comparative study of their effectiveness

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα: συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητάς τους = Advertisements on social networks: comparative study of their effectiveness

Χαλουλάκου, Βαρβάρα
Γιαννακούλα, Αλεξάνδρα

Στόχος της εργασίας είναι να αποδειχθεί, μέσα από συγκριτική μελέτη, ποιο κοινωνικό δίκτυο είναι πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τις προβαλλόμενες διαφημίσεις. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τις διαφημίσεις στο Facebook και στο YouTube με βάση τρεις διαστάσεις: ψυχαγωγική, χρησιμότητα, ενημερωτική. Οι πληροφορίες αυτές συλλέχθηκαν από δείγμα εκατό ανθρώπων του πληθυσμού της Ξάνθης. Το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των πληροφοριών ήταν το ερωτηματολόγιο και η μέθοδος διανομής ήταν η προσωπική μέθοδος. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω του ειδικού προγράμματος ανάλυσης στατιστικών δεδομένων spss. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης κρίνονται από τους ερωτώμενους το ίδιο αποτελεσματικά όσον αφορά τις δύο πρώτες διαστάσεις. Όσον αφορά την ενημερωτική διάσταση οι ερωτώμενοι εκτιμούν ότι το YouTube είναι πιο αξιόπιστο μέσο και παρέχει πιο έγκαιρη πληροφόρηση σε αντίθεση με το Facebook. Στην παρούσα έρευνα το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το δείγμα των συμμετεχόντων θεωρεί και το Facebook και το YouTube το ίδιο αποτελεσματικά. Τείνει, όμως, να θεωρεί πιο αξιόπιστο κοινωνικό δίκτυο το YouTube.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.