Οικονομικές ανισότητες & φτώχεια στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Οικονομικές ανισότητες & φτώχεια στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Τσιλίκας, Χαράλαμπος

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να μελετηθούν οι έννοιες των οικονομικών ανισοτήτων και της φτώχειας στην Ελλάδα κατά την εποχή της οικονομικής κρίσης όπως επίσης και τα προβλήματα που επιφέρουν στη κοινωνία σήμερα. Ακόμα, εξετάζεται ο ρόλος και η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στο φαινόμενο της φτώχειας ενώ παράλληλα διερευνάται και η πλευρά των πολιτών. Τέλος, για όλες τις παραπάνω παραμέτρους θα ερευνηθεί η σχέση τους με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου δείγματος.Με βάση την διερεύνηση και καταγραφή των πραγματικών συνθηκών διαβίωσης όπως επίσης και τους τρόπους αντιμετώπισης των φαινομένων απόλυτης και σχετικής φτώχειας, επιλέχθηκε η εκπόνηση συμπερασματικής έρευνας, μελέτης περίπτωσης, για την οποία χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική και ποσοτική μέθοδος έρευνας. Αρχικά, η έρευνα έγινε με τη μορφή των συνεντεύξεων τόσο από τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας όσο και από τους αρμόδιους υπαλλήλους της περιφέρειας, όπου καταγράφηκαν οι δράσεις και οι στόχοι της περιφέρειας. Ύστερα, με βάση τη βιβλιογραφία και τα μέχρι τότε ευρήματα, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους πολίτες της πόλης της Λαμίας. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε από τον ερευνητή σε ηλεκτρονική μορφή. Συνολικά απαντήθηκαν 1.037 ερωτηματολόγια και η επεξεργασία τους έγινε μέσω του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics 24. Από τα αποτελέσματα, προκύπτει η αποτυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και η διόγκωση του φαινομένου της απόλυτης και σχετικής φτώχειας την εποχή της κρίσης. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τους παράγοντες απόλυτης και σχετικής φτώχειας. Η περικοπή των δημοσίων δαπανών για τη κοινωνική προστασία και μέριμνα των πολιτών έχει ως αποτέλεσμα την περιστολή των κοινωνικών υπηρεσιών. Η τοπική αυτοδιοίκηση αδυνατεί να στηρίξει τις κοινωνικές δομές τόσο από άποψη πόρων όσο και προσωπικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον υποσιτισμό και τη διόγκωση της φτώχειας. Η διόγκωση αυτή, καταπολεμάται με επαναπροσδιορισμό των ανθρωπίνων αναγκών και τη κοινωνική αλληλεγγύη.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Εισόδημα
Κοινωνική πρόνοια
Φτώχεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)