Οικονομική κρίση και ποιότητα υπηρεσιών υγείας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Οικονομική κρίση και ποιότητα υπηρεσιών υγείας

Βατάλη, Γεωργία
Κουτρότσιου, Αικατερίνη

Ο τομέας της υγείας μέσα στο πέρασμα των χρόνων, εξελίσσεται συνεχώς με αποτέλεσμα ο επιστημονικός προβληματισμός καθώς και η έρευνα στα συστήματα υγείας να μετατοπίζεται από την ποσότητα και την επάρκεια στην ποιότητα των υπηρεσιών. Με την οικονομική κρίση δε να υφίσταται, η ανάγκη για ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας γίνεται πλέον επιτακτική. Το θέμα που θα διαπραγματευθούμε στην παρούσα διπλωματική είναι η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σε συνάρτηση με την υπάρχουσα οικονομική κρίση και πως θα πραγματωθεί η επίτευξή της. Στόχος αρχικά είναι μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, να ορίσουμε την υγεία και να προσεγγίσουμε την ανάγκη εξασφάλισης της ποιοτικής παροχής της μέσα στα συστήματα υγείας και δη αυτών του δημοσίου. Ο λόγος είναι ότι στην Ελλάδα της κρίσης η ζήτηση και η χρήση δημόσιων υπηρεσιών υγείας φαίνεται να αυξάνεται, καθώς και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος έστρεψε την κατανάλωση σε υπηρεσίες υγείας οι οποίες έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε πως και οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας σήμερα διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους και διατυπώνουν υψηλότερες προσδοκίες και αιτήματα τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην επάρκεια και την προσβασιμότητα των φροντίδων αλλά επεκτείνονται και στην ικανοποίηση και την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών και του συστήματος υγείας. Μέσα από την έρευνά μας που βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο, γίνεται προσπάθεια καταγραφής των απόψεων και των επιθυμιών των χρηστών/ασθενών σε σχέση με το πως αντιλαμβάνονται την έννοια της ύπαρξης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποιούν και το πόσο αναγκαία κρίνουν ότι είναι η διασφάλισή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγεία και υγιεινή
Υπηρεσίες υγείας
Οικονομική κρίση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)