Αξιολόγηση ευπαθειών και έλεγχος τρωτότητας δίκτυο-κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αξιολόγηση ευπαθειών και έλεγχος τρωτότητας δίκτυο-κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων

Κυριακίδης, Κυριάκος-Βλάσιος

Στη σύγχρονη εποχή, η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, αποτελεί ολοένα και πιο ουσιώδες ζήτημα στο διασυνδεδεμένο ψηφιακό κόσμο μας. Για τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων ασφαλείας, ιδιαίτερα στα δικτυο-κεντρικά συστήματα, απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες, εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες, αλλά και τήρηση των πολιτικών ασφαλείας, τόσο από τη πλευρά των διαχειριστών, όσο κι από την πλευρά των χρηστών των συστημάτων αυτών, προκειμένου να διαφυλάσσονται οι θεμελιώδες αρχές ασφάλειας, όπως είναι η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των πόρων τους. Μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, που πραγματοποιείται συνήθως από εξειδικευμένα στελέχη ασφαλείας, είναι η ανίχνευση τρωτότητας και η αξιολόγηση ευπαθειών σε υπολογιστικά συστήματα, με σκοπό να εντοπίζονται πιθανά κενά στην ασφάλειά τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται και να διορθώνονται προτού να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από κακόβουλες επιθέσεις, που θα μπορούσαν να προσκαλέσουν μεγάλες βλάβες στα συστήματα αυτά. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη σύγχρονων μεθόδων ελέγχων τρωτότητας και αξιολόγησης ευπαθειών σε δίκτυο-κεντρικά υπολογιστικά συστήματα, με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και παράλληλα παρουσιάζει ενδεικτικές εφαρμογές των μεθόδων αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.