Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των εταιρειών Alpha Τράπεζα Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των εταιρειών Alpha Τράπεζα Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Βουτσίδου, Ηλέκτρα Α.

Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας χώρας συνδέεται άμεσα με την κατάσταση του τραπεζικού κλάδου αυτής. Είναι ένας κλάδος με πολλές ιδιαιτερότητες και διαφορές σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Όταν το τραπεζικό σύστημα είναι σταθερό και υγιές μπορεί να συντελέσει στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Η Ελλάδα από το 2008 μέχρι και σήμερα βιώνει μια περίοδο οικονομικής παρακμής και ύφεσης. Από αυτή την κατάσταση δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος ο τραπεζικός κλάδος ο οποίος έχει έρθει αντιμέτωπος με τα σοβαρότερα ίσως προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει και να αναλύσει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Γίνεται αναφορά στα καίρια γεγονότα που έχουν συμβάλει στην κατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς επίσης εισάγει τις κύριες έννοιες και στοιχεία σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση των τραπεζών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες για δύο εκ των σημαντικότερων συστημικών τραπεζών, της Alpha Bank Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για τις οποίες γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών και σύγκριση μεταξύ αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Κεφαλαιακή επάρκεια
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Αριθμοδείκτες
Ρευστότητα (Οικονομική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.