Εφαρμογή της αρχιτεκτονικής SoftwareDefinedNetworking σε ασύρματα οχηματικά δίκτυα και QoS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εφαρμογή της αρχιτεκτονικής SoftwareDefinedNetworking σε ασύρματα οχηματικά δίκτυα και QoS

Ταμήλιας, Αλέξανδρος

Από τη μια μεριά τα συστήματα 5G που αναμένονται το 2020 θα είναι ο ασύρματος καταλύτης στο διαδίκτυο των πραγμάτων και πρέπει να καλύψουν τις διαφορετικές απαιτήσεις για την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τύπων μηχανών. Από την άλλη η αρχιτεκτονική SDN (Software Defined Networks) με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε έξυπνα προγραμματιζόμενα δίκτυα, διαχωρίζοντας το επίπεδο ελέγχου από το επίπεδο δεδομένων, επιτρέπει τη διαχείριση μέσω ελεγκτών οι οποίοι έχοντας τον πλήρη έλεγχο του δικτύου μπορούν να προλαμβάνουν καταστάσεις συμφόρησης και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους. Έχουν αναπτυχθεί τα VANET (Vehicular Ad Hoc Networks) από την ανάγκη υποστήριξης του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των ασύρματων προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα οχήματα καθώς και οι απαιτήσεις για V2R (Vehicle-to-Roadside) και V2I (Vehicle-to-infrastructure). Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν την υιοθέτηση των SDN μονόδρομο και η παραδοσιακή υποδομή που βασίζεται στο υλικό μπορεί να αντικατασταθεί. Σε πρόσφατη έρευνα όμως (2016) φαίνεται ότι ο βαθμός υιοθέτησης από τους παρόχους του διαδικτύου και των εταιριών δικτύωσης δεν είναι αυτός που αρχικά είχε προβλεφθεί με ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της τάξης του 30% να δηλώνει ότι ο κύριος αρνητικός παράγοντας είναι η ποιότητα υπηρεσίας. Το ποσοστό κίνησης στο διαδίκτυο που προέρχεται από τη μετάδοση βίντεο αποτελεί ήδη το 73% με αυξητικές τάσεις που μπορεί να φθάσουν το 82% την επόμενη τριετία. Με όλα αυτά ως δεδομένα στην παρούσα διπλωματική θέση χρησιμοποιώντας έτοιμα εργαλεία όπως JSVM, SVEF, Mininet, Ralphie SDN Controller αλλά και αρκετά που χρειάστηκε να αναπτύξουμε για την ανάγκη της εργασίας καταφέραμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του SVC βίντεο με όρους PSNR σχεδόν κατά 4db.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Ψηφιακή επικοινωνία
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη επικοινωνία, Συστήματα της

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.