Συγκριτική μελέτη συμβατικού, ηλεκτρικού και υβριδικού οχήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συγκριτική μελέτη συμβατικού, ηλεκτρικού και υβριδικού οχήματος

Παλημάνης, Ιωάννης Κ.

Στην εργασία, γίνεται σύγκριση της τεχνολογίας των συμβατικών, των ηλεκτρικών και των υβριδικών οχημάτων σε θεωρητικό επίπεδο αρχικά και στη συνέχεια αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Επίσης, συγκρίνονται οι τύποι οχημάτων όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και τεχνικό τομέα, ενώ γίνεται σύγκριση της μηχανής εσωτερικής καύσης με έναν ηλεκτρικό κινητήρα σε πειραματικό επίπεδο. Τέλος, με βάση τα συμπεράσματα της εργασίας, τα υβριδικά αυτοκίνητα υπερτερούν των άλλων δυο τεχνολογιών, το ηλεκτρικό όχημα υπερτερεί μόνο όταν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη φόρτισή του θα γίνεται με τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.