Κατηγορίες αριθμοδεικτών και η κριτική αξιολόγηση της επίδρασης τους στην χρηματοοικονομική ανάλυση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Κατηγορίες αριθμοδεικτών και η κριτική αξιολόγηση της επίδρασης τους στην χρηματοοικονομική ανάλυση

Μόσχος, Βασίλειος Δ.

Οι αριθμοδείκτες μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή πληροφοριών που οι βασικοί λογαριασμοί δεν μπορούν να προσφέρουν άμεσα, καθόσον προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνοντας την επιχειρηματική δράση, και επεξηγούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Με το σύστημα των αριθμοδεικτών προσδιορίζεται επίσης, ο βαθμός απόδοσης των διάφορων δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας, με σκοπό την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των μέσων δράσης της Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε με σκοπό να εξετάσει την επιρροή των αριθμοδεικτών στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες κατανέμονται και την αξιολόγηση τους, μέσω της ανάλυσης τριών εταιριών του κλάδου των αθλητικών ειδών.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)