Διαφθορά και ακεραιότητα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής διακυβέρνησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαφθορά και ακεραιότητα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής διακυβέρνησης

Τσιμπούρας, Μιχαήλ

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη διαφθορά και το αντίπαλο δέος της που είναι η ηθική και η ακεραιότητα στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης. Αντλήθηκαν πληροφορίες από βιβλία, έργα ερευνητών, άρθρα του επιχειρηματικού τύπου και αναφορές διεθνών οργανισμών. Αρχικά αναλύονται η διαφθορά, οι υποκατηγορίες της και οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εταιρική διαφθορά, με συνηθέστερη μορφή της τη δωροδοκία όπως επίσης και στα άτομα που καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς. Έπειτα γίνεται αναφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς από τη μεριά των εταιρειών με εργαλεία όπως η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και της διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο έλεγχος και το συμβόλαιο που συνάπτει με την κοινωνία και ονομάζεται κοινωνική εταιρική ευθύνη. Τέλος, στα συμπεράσματα παρουσιάζονται στον αναγνώστη τα, όχι και τόσο ενθαρρυντικά, ευρήματα της εργασίας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα σχετικά με την αέναη μάχη μεταξύ διαφθοράς και ακεραιότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Οικονομικό έγκλημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.