Δημιουργία εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο για απομακρυσμένη παρακολούθηση έξυπνου σπιτιού με χρήση ARDUINO

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Δημιουργία εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο για απομακρυσμένη παρακολούθηση έξυπνου σπιτιού με χρήση ARDUINO

Βράνας, Σταύρος Γ.

Αρχικά, ορίζεται η έννοια του Arduino και αναφέρονται διεξοδικά οι τεχνικές δικτύωσης που χρησιμοποιούνται σε αυτό. Στη συνέχεια, αναλύεται το σύστημα που υλοποιήθηκε, επεξηγούνται διεξοδικά τα στάδια που ακολουθήθηκαν κατά την υλοποίηση έως και την τελική κατασκευή. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας, καθώς και οι δυνατότητες μελλοντικής βελτίωσης και επέκτασης της συγκεκριμένης υλοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Σχεδιασμός συστημάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.