Λειτουργία έξυπνου σπιτιού με χρήση και προγραμματισμό ARDUINO

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Λειτουργία έξυπνου σπιτιού με χρήση και προγραμματισμό ARDUINO

Δαλιγκάρος, Διονύσιος Α.

Αρχικά, αναλύονται η έννοια και τα πλεονεκτήματα του Arduino, επίσης η έννοια των αισθητήρων και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης τους. Στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία του προγραμματισμού για το σύστημα που υλοποιήθηκε και τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Σχεδιασμός συστημάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.