Νομοθετική ρύθμιση του εσωτερικού ελέγχου στον ελληνικό δημόσιο τομέα και πρακτικές εφαρμογές

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Νομοθετική ρύθμιση του εσωτερικού ελέγχου στον ελληνικό δημόσιο τομέα και πρακτικές εφαρμογές

Μπερμπίλη, Ελένη

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάλυση του εσωτερικού ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα και αναζητά τρόπους βελτίωσής του, υιοθετώντας συστήματα εσωτερικού ελέγχου που εξυπηρετούν και ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε οργανισμού. Ο ρόλος του ελέγχου και ιδιαίτερα του εσωτερικού, καθίσταται ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του κάθε δημόσιου οργανισμού,ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σημαντική πτώση και η ανάγκη εύρεσης δημόσιων πόρων γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Στα πλαίσια όλης αυτής της προσπάθειας, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αλλά και τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται και αναπτύσσεται ένα σύστημα ελέγχου. Αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου είναι η πρόληψη, ο εντοπισμός αλλά και η αντιμετώπιση περιπτώσεων διαφθοράς ενώ τα όργανα μέσω των οποίων ασκείται είναι τα ελεγκτικά σώματα και οι υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος δεν έχει καταφέρει πλήρως να εξυγιάνει τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, λόγω σοβαρών ελλείψεων τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του. Προς αυτή την κατεύθυνση, η πλήρης ένταξη και εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων θεωρείται ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες δαπάνες
Δημόσιες υπηρεσίες
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-10


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)