Στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση

Ματσαρόκης, Αλέξανδρος Ι.
Αγγελίδης, Ντένις Β.

Η έξυπνη εξειδίκευση καθιστά ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιεί πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και Περιφέρειες σε χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να αναπτυχθούν με τη βοήθεια τόσο της έρευνας όσο και της καινοτομίας. Τούτη χρησιμοποιείται αρκετά από όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας, με σκοπό την ανάπτυξή τους. Στην παρούσα πτυχιακή θα μελετηθεί η εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης στης Περιφέρεια Ηπείρου, όπου εφαρμόζεται στον τομέα της αγροδιατροφής, του τουρισμού, του πολιτισμού, της υγείας και ευεξίας καθώς επίσης και της επιχειρηματικότητας των νέων. Η περιοχή της Ηπείρου διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εφαρμοστούν οι στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης και να επέλθει η ανάπτυξη, καθώς έχει πολιτισμικό και φυσικό πλούτο και διαθέτει ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ωστόσο, η οικονομία της περιοχής δεν είναι ανάλογη των δυνατοτήτων και των προσδοκιών. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσε η εν λόγω περιφέρεια να αναπτυχθεί μέσω της εφαρμογής της έξυπνης εξειδίκευσης. Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να διερευνήσει την έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης, τους τομείς εφαρμογής της γενικότερα και ειδικότερα τους τομείς εφαρμογής της στην Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία αποτελεί μια Περιφέρεια με σημαντικές προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιφερειακός προγραμματισμός
Καινοτομία (επιχείρηση)
Περιφερειακή πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.