Συγκριτική ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων: η περίπτωση μελέτης του κλάδου διύλισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συγκριτική ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων: η περίπτωση μελέτης του κλάδου διύλισης

Τσίγκα, Ευαγγελία Γ.

Η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται από ενδιαφερόμενους αναλυτές για να εκτιμήσουν την οικονομική θέση μίας επιχείρησης με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν στις επίσημα δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η ανάλυση γίνεται με διάφορες τεχνικές και μεθοδολογίες. Όταν η επιχείρηση συγκρίνεται με τις ιστορικές επιδόσεις της και τις αντίστοιχες επιδόσεις του κλάδου η ανάλυση λέγεται συγκριτική και οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα για την ρευστότητα, την αποδοτικότητα, τη δραστηριότητα και τη φερεγγυότητα της. Ως μελέτη περίπτωσης συγκριτικής ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων μελετάται στην παρούσα εργασία ο κλάδος διύλισης της ελληνικής οικονομίας. Ο κλάδος αποτελείται από δύο επιχειρήσεις, τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και τα Διυλιστήρια Κορίνθου (Motor Oil Hellas) και αποτελεί σημαντικό μέγεθος της ελληνικής οικονομίας. Οι εταιρείες συγκρίνονται με διάφορες τεχνικές της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τόσο διαχρονικά όσο και διακλαδικά. Η μελέτη καλύπτει την χρονική περίοδο από το 2009, έτος που εμφανίστηκαν τα προβλήματα στην ελληνική οικονομία, μέχρι το 2015 και διερευνά αν η κρίση στην οικονομία έχει επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο καθώς και την σχετική οικονομική θέση των δύο εταιρειών.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.