Μελέτη και παρουσίαση των μεθόδων εξόρυξης γνώσης από εκπαιδευτικά δεδομένα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μελέτη και παρουσίαση των μεθόδων εξόρυξης γνώσης από εκπαιδευτικά δεδομένα

Μακρής, Εμμανουήλ Χ.
Βαθρακίδου, Ηλιάνα Μ.

Η ραγδαία ανάπτυξη και διείσδυση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης (Castells, 1998). Καθημερινά κατακλυζόμαστε από εκατοντάδες, χιλιάδες πληροφορίες, πίσω από τις οποίες κρύβεται ένας τεράστιος θησαυρός γνώσεων, τον οποίον όμως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε καθώς η μορφή των πληροφοριών δεν μας το επιτρέπει. Γι’ αυτό τον λόγο αναπτύχθηκαν μέθοδοι και τεχνικές που βοηθούν στην εύρεση της κρυμμένης αυτής γνώσης με πιο γνωστή τη μέθοδο της «Εξόρυξης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων». Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση μεθόδων εξόρυξης γνώσης στον τομέα της εκπαίδευσης («Εκπαιδευτική Εξόρυξη Δεδομένων»). Η εξόρυξη γνώσης για την πρόβλεψη της επίδοσης των σπουδαστών συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη υψηλής ποιότητας σπουδών. Η ικανότητα και η δυνατότητα πρόβλεψης της απόδοσής τους μπορεί να φανεί χρήσιμη με αρκετούς τρόπους για τη διαμόρφωση ενός συστήματος, που θα μπορεί να αποτρέψει την αποτυχία καθώς και την παραίτηση των σπουδαστών. Για την πρόβλεψη της επίδοσης των σπουδαστών, η απαιτούμενη πληροφορία βρίσκεται κρυμμένη στο σύνολο των εκπαιδευτικών δεδομένων, όπως βαθμοί γραπτών εργασιών, βαθμοί τελικής εξέτασης, παρουσίες σπουδαστών, κλπ. και είναι εξαγώγιμη με τεχνικές εξόρυξης γνώσης. Ο τρόπος που επιτυγχάνεται γίνεται με τη χρήση τεχνικών, όπως τα δέντρα απόφασης, τα Νευρωνικά Δίκτυα, ο απλός ταξινομητής Bayes, κλπ. Το θέμα που διαπραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων και ειδικότερα την μελέτη και παρουσίαση των μεθόδων εξόρυξης γνώσης από εκπαιδευτικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο σκέλος της εργασίας θα γίνει αναφορά στις βασικές έννοιες της εξόρυξης γνώσης και στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια, θα γίνει ανάλυση της βασικής τεχνικής της κατηγοριοποίησης και των διαφόρων αλγορίθμων που χρησιμοποιεί. Στο δεύτερο σκέλος, θα γίνει ανάλυση της εξόρυξης γνώσης από εκπαιδευτικά δεδομένα και θα παρατεθούν παραδείγματα από προηγούμενες έρευνες σχετικά με το πεδίο αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Εκπαίδευση
Εξόρυξη δεδομένων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)