Εργασία και εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Α.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εργασία και εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Α.

Φωτίου, Γραμματική

Όπως προκύπτει από την έρευνα τα άτομα με ειδικές ανάγκες καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά εργασίας. Μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση και την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, από την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατάρτισης, τους παρέχονται ευκαιρίες απασχόλησης, τόσο σε ιδιωτικούς αλλά όσο και σε δημόσιους φορείς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει σωστή υποδομή σχετικά με τις εργασιακές απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, όσον αφορά τις γνωστικές δεξιότητες που προ απαιτούνται για την κάλυψη των εργασιακών καθηκόντων. Παρόλα αυτά, υπάρχει σημαντικό μερίδιο των ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εργασία τους, λόγω των κινητικών και διαφόρων άλλων ιδιαιτεροτήτων. Αυτό σημαίνει ότι είναι περιορισμένοι όσον αφορά τις εξωτερικές και χειρωνακτικές εργασίες, στις οποίες επιβάλλεται περισσότερη εγρήγορση και καταβολή έργου. Στην συνέχεια, υπάρχει πλήθος ατόμων που εργάζονται και το εισόδημά τους δεν επαρκεί ώστε να ικανοποιήσουν τις βιοτικές ανάγκες τους, σχετικά με την κάλυψη αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους και την διευκόλυνσή τους σε θέματα υγείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανθρώπινα δικαιώματα
Κοινωνικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.