Νέα μέσα. Νέος ρόλος για τους δημοσιογράφους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Νέα μέσα. Νέος ρόλος για τους δημοσιογράφους

Καλαϊτζίδου, Κλεοπάτρα
Καλαϊτζίδου, Ελένη

Στη σύγχρονη εποχή, η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου σηματοδοτεί όχι μόνο τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, αλλά και τις κοσμογονικές αλλαγές στο δημοσιογραφικό κλάδο. Με αφορμή τον πρόδηλο μετασχηματισμό του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και τις νέες ανάγκες που αυτό αντιμετωπίζει, η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να διαφωτίσει τον αναγνώστη σχετικά με τις συνθήκες και τις ανάγκες που οδήγησαν τη δημοσιογραφία στο «επόμενα βήμα» της και να δώσει κάποιες πειστικές απαντήσεις σχετικά με το βαθμό της επίδρασης του Διαδικτύου στη Δημοσιογραφία, καθώς και με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η σχέση του σύγχρονου δημοσιογράφου με αυτό. Η εργασία περιλαμβάνει θεωρητικό και εμπειρικό μέρος. Στο πρώτο, συγκεντρώνει στοιχεία εκτεταμένης βιβλιογραφικής έρευνας, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζει και αναλύει τα αποτελέσματα ποσοτικής στατικής έρευνας, η οποία διενεργήθηκε με τη συμμετοχή επαγγελματιών δημοσιογράφων. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστικού προγράμματος SPSS (Statistical Package for Social Sciences) και συγκεκριμένα με την έκδοση IBM SPSS Statistics. Τα δεδομένα ομαδοποιούνται συνοπτικά σε πίνακες, ώστε να διευκολυνθεί η εύληπτη παρουσίασή τους. Η εξαγωγή συμπερασμάτων γίνεται μετά από συσχέτιση των τελικών δεδομένων με τη θεωρητική προσέγγιση που προηγείται στην εργασία. Τα συμπεράσματα ανοίγουν το δρόμο για την εγκαθίδρυση της άποψης ότι, το Διαδίκτυο ήρθε και θα παραμείνει στη δημοσιογραφία ως κινητήριος μοχλός της και ως αφορμή για τη διαρκή εξέλιξή του.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιογραφία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Ψηφιακή επικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.