Μελέτη επίδρασης των δημοσίων σχέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη επίδρασης των δημοσίων σχέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Τσάκωνα, Δέσποινα

Η παρούσα εργασία αφορά την έρευνα γύρω από τις αντιλήψεις των Δημοσιογράφων για τις Δημόσιες Σχέσεις, τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων και για το ενημερωτικό υλικό το οποίο λαμβάνουν από τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων. Επίσης, η παρούσα εργασία στοχεύει στην εύρεση επίδρασης των Δημοσίων Σχέσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην εύρεση του τι επηρεάζει τις αντιλήψεις των Δημοσιογράφων για τις Δημόσιες Σχέσεις και τους επαγγελματίες του λειτουργήματος αυτού. Η έρευνα βασίστηκε σε 76 Δημοσιογράφους, οι οποίοι απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε ερωτήσεις σχετικές με τις απόψεις τους γύρω από τις Δημόσιες Σχέσεις. Επίσης, αναπτύσσεται θεωρία γύρω από τις Δημόσιες Σχέσεις και τη Δημοσιογραφία, τις σχέσεις μεταξύ των Δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων και τις σχέσεις των Δημοσίων Σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι αρνητικές αντιλήψεις για τις Δημόσιες Σχέσεις είναι οι επικρατέστερες στην Δημοσιογραφική Κουλτούρα. Αν και το επίπεδο μόρφωσης και τα χρόνια της επαγγελματικής εμπειρίας των Δημοσιογράφων δεν επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους, είναι πιθανόν, να επηρεάζονται λόγω προκατάληψης απέναντι στις Δημόσιες Σχέσεις, λόγω διαφορετικής σκοπιάς των πραγμάτων ως προς την ειδησεογραφική διαδικασία και της συνεργασίας τους στην «Ημερήσια Διάταξη». Τέλος, η επίδραση των Δημοσίων Σχέσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αφορά σε μία συνεργασία γύρω από την Ημερήσια Διάταξη, η οποία θεωρείται αρνητική για τους Δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα να θέτεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των Μέσων μέσω των δημοσιευμάτων που παρέχουν οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Δημοσιογραφία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.