Η διαχείριση της ετικέτας (branding) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η διαχείριση της ετικέτας (branding) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κυνηγοπούλου, Σταυρούλα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετηθεί η σημασία της διαχείρισης της ετικέτας (branding) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κύριο ερώτημα που διερευνάει η συγκεκριμένη εργασία είναι ο βαθμός και ο τρόπος επιρροής του καταναλωτικού κοινού από τη μάρκα και την προώθηση αυτής μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής παρουσιάζεται ο ορισμός της εμπορικής επωνυμίας και τα στοιχεία που αποτελούν το brand του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ακολουθούν, η κεφαλαιοποιήσιμη αξία της επωνυμίας, η προσέγγιση της κεφαλαιοποιήσιμης αξίας κατά Aaker, το branding, οι κατευθύνσεις , οι τακτικές αποφάσεις και τα εργαλεία του. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά του ορισμού των κοινωνικών δικτύων, καθώς και των λειτουργιών τους, των χρήσεων και των χαρακτηριστικών των Social Media. Επιπλέον θα μελετηθεί το marketing στα social media, οι βασικές αρχές που το διέπουν, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του, καθώς και η διαχείριση της επωνυμίας μέσω των κοινωνικών δικτύων και τέλος την επιρροή που ασκούν τα Social Media στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους σκοπούς και στόχους της έρευνας, καθώς και περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε. Για το πρακτικό κομμάτι της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πρωτογενούς έρευνας ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αυτό δόθηκε σε 100 άτομα, δείγμα ευκολίας, τη χρονική περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2016 στην πόλη της Δράμας και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης δεδομένων SPSSv23. Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως η συχνότητα χρήσης των κοινωνικών δικτύων, ο βαθμός επηρεασμού στην αγορά προϊόντων βάση της μάρκας και στην άποψη των καταναλωτών για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τις επιχειρήσεις ως εργαλείο μάρκετινγκ. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας διατυπώνονται τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση τους. Τέλος στα παραρτήματα παρουσιάζονται οι πίνακες των αποτελεσμάτων από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Εμπορικά σήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)