Τουριστικό Μάρκετινγκ. Η περίπτωση των ελληνικών νησιών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Τουριστικό Μάρκετινγκ. Η περίπτωση των ελληνικών νησιών

Νταρακλίτση, Κωνσταντίνα

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο τουριστικό μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα στον ελληνικό χώρο. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθεί η συμβολή της επιχειρηματικότητας του Μάρκετινγκ στον τομέα του τουρισμού. Στην εργασία αναφέρονται και αποσαφηνίζονται οι κυριότερες έννοιες του μάρκετινγκ, καθώς και του τουριστικού μάρκετινγκ όπως έχουν αναλυθεί και καταγραφεί από τους σημαντικότερους συγγραφείς και ερευνητές στο χώρο της επικοινωνίας. Βασικό γνώρισμα την εργασίας αυτής είναι πως καταγράφονται οι απαραίτητες έννοιες γύρω από το μάρκετινγκ και τον τουρισμό, καθώς και για τη βιομηχανία του τουρισμού και το Destination Marketing που έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία είκοσι χρόνια. Επίσης στην εργασία καταγράφονται λεπτομερώς τα κύρια στάδια τουριστικού Μάρκετινγκ αλλά και οι περιοριστικοί παράγοντες του. Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας έχει να κάνει με την περίπτωση του νησιού της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα καλύπτοντας τον τίτλο της πτυχιακής εργασίας “Τουριστικό Μάρκετινγκ στα ελληνικά νησιά”. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται εργαλεία στρατηγικού Μάρκετινγκ όπως η ανάλυση SWOT και PEST για να καταγραφούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του νησιού. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συγκεκριμένη έρευνα συμπεριλάμβανε τη δειγματοληψία, το σχεδιασμό και την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τέλος την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Συνοψίζοντας στο τέλος αναγράφεται το συμπερασματικό κομμάτι της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Η μελέτη της εργασίας αυτής στηρίχθηκε σε επιστημονικά άρθρα και βιβλία καθώς και άλλες απαραίτητες καταγραφές και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)