Στρατηγικές διαχείρισης καινοτομίας. Η περίπτωση των έξυπνων πόλεων = Management of innovative strategies. The case of smart cities

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Στρατηγικές διαχείρισης καινοτομίας. Η περίπτωση των έξυπνων πόλεων = Management of innovative strategies. The case of smart cities

Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κ.

Η κατανόηση και ερμηνεία της διαδικασίας της αστικής ανάπτυξης και εξέλιξης είναι σημαντική τόσο για πρακτικούς λόγους, όσο και για την πρόκληση που αποτελεί ως προς το θεωρητικό της πλαίσιο. Η παρατηρούμενη αύξηση του αστικού πληθυσμού είναι ένας από τους κύριους λόγους που, όλο και πιο συχνά τις τελευταίες δεκαετίες, οι αστικές περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο θεωρητικής και πρακτικής μελέτης. Το πρωτοφανές επίπεδο αστικοποίησης των σύγχρονων κοινωνιών επιβάλλει τη δημιουργία μιας στρατηγικής σε αστικό επίπεδο, η οποία θα βασίζεται στη διαχείριση καινοτόμων τεχνολογιών και θα οδηγεί στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι «έξυπνες» ή «ευφυείς» πόλεις αποτελούν έναν νέο τρόπο αστικής διακυβέρνησης και διαχείρισης, κατά τον οποίο, οι τεχνολογίες πληροφοριών θα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των πόλεων. Στόχος είναι η βελτίωση και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς προς τους πολίτες. Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων της εκάστοτε δημοτικής αρχής αλλά και στην εξοικονόμηση χρόνου και δαπανών. Το σημερινό στάδιο εφαρμοσμένης ανάπτυξης των τεχνολογιών αιχμής επιτρέπει τη συνολική διευθέτηση και ρύθμιση μιας σειράς λειτουργιών που αποτελούν κομβικά στοιχεία της καθημερινής ζωής σε μία πόλη. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση της έξυπνης πόλης και η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Μιας πόλης, η οποία υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής διαθέτει τις απαραίτητες προοπτικές προκειμένου να εξασφαλίσει την προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη βελτίωση της ζωής της πόλης.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Πληροφορική - Τεχνολογία
Τεχνολογικές καινοτομίες
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)