Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας της διαδικασίας παραγωγής και αξιοποίησης της βιομηχανικής γλυκερόλης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας της διαδικασίας παραγωγής και αξιοποίησης της βιομηχανικής γλυκερόλης

Τσιλιβίγλου, Φλώρα Θ.
Κουρούπη, Μαρία-Ελευθερία Λ.,

Γίνεται τεχνοοικονομική μελέτη μίας μονάδας παραγωγής βιοντήζελ και των παραπροϊόντων αυτού, όπως είναι η γλυκερίνη. Αρχικά, παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της διαδικασίας και στη συνέχεια εμφανίζονται πίνακες που αναλύουν το κόστος των λειτουργικών, των πρώτων υλών και των μηχανημάτων που απαιτούνται. Τονίζεται ότι δεν υπάρχει αυτούσια μονάδα παραγωγής γλυκερίνης στη χώρα μας, παρά μόνο μονάδες παραγωγής βιοντήζελ, οπότε η γλυκερίνη αξιοποιείται μόνο ως παραπροϊόν της παραπάνω διαδικασίας. Αναφέρεται η πρώτη πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντήζελ σε πανελλήνιο επίπεδο, η οποία ξεκίνησε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τέλος, αναλύεται μία μέθοδος αναβάθμισης της γλυκερόλης, η οποία ονομάζεται υδρογονόλυση της γλυκερόλης, που είναι μια καινοτόμος μέθοδος για την παραγωγή 1,2-προπανοδιόλης και 1,3-προπανοδιόλης, χημικές ύλες οι οποίες παράγονται συμβατικά από παράγωγα του πετρελαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.