Συγκριτική μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης των δημοσίων σχέσεων στις ελληνικές και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Συγκριτική μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης των δημοσίων σχέσεων στις ελληνικές και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οργανώσεις

Ράγγου, Αθανασία
Μάγγου, Ελευθερία

Στις μέρες μας οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ολοένα και αυξάνονται, αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα ξεπερνούν τις 50.000 σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτές εντάσσονται και οι οργανώσεις που με τις ενέργειές τους προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό στην προστασία του περιβάλλοντος και την επίλυση των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων που μαστίζουν την γη. Επίσης σημαντικό είναι να τονιστεί πως οι Δημόσιες Σχέσεις, αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα για οποιονδήποτε οργανισμό και παίζουν σπουδαίο ρόλο για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους καθώς και για την διατήρηση της εικόνας του οργανισμού. Η παρούσα εργασία μελετά τον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας όπως αυτός διαμορφώνεται μέσα στα πλαίσια της γενικότερης επικοινωνίας των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Ελλάδας και της Ιταλίας. Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης Δημοσίων Σχέσεων στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς η δύναμη της επιστήμης αυτής ενσωματώνεται στην ραγδαία εξέλιξη της κοινωνίας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο στάλθηκε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ελληνικές και ιταλικές περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο και έπειτα ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με όσες από τις οργανώσεις δεν είχαν απαντήσει. Μετά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τις οργανώσεις, ακολούθησε ειδική επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν, με την βοήθεια ειδικού στατιστικού προγράμματος, του SPSS. Τα συμπεράσματα επικεντρώνονται κυρίως, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των υπεύθυνων επικοινωνίας των οργανώσεων, την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, την σχέση τους με τα Μ.Μ.Ε. καθώς και τις πηγές χρηματοδότησή τους. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των υπεύθυνων των οργανώσεων, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι στις ελληνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις υπάρχει υπεύθυνος επικοινωνίας ο οποίος είναι στέλεχος της οργάνωσης και ασχολείται είτε με τις Δ.Σ. της οργάνωσης είτε ως εκπρόσωπος τύπου. Όσον αφορά τις ιταλικές οργανώσεις το μεγαλύτερο ποσοστό δεν διαθέτει υπεύθυνο επικοινωνίας αλλά όπου αυτός υπάρχει είναι στέλεχος και είναι εξολοκλήρου αρμόδιος για τις Δ.Σ. της οργάνωσης. Για τις ενέργειές τους εξάγεται το συμπέρασμα ότι τόσο οι ελληνικές όσο και οι ιταλικές οργανώσεις δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις εκδηλώσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου με σκοπό την ενημέρωση του κοινού αλλά δεν διαθέτουν το κατάλληλο οικονομικό υπόβαθρο για να τις πραγματοποιήσουν όπως στην πραγματικότητα θα άξιζε. Επίσης ένα άλλο βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι οργανώσεις και των δυο χωρών προβάλλουν τις ενέργειες τους μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης αρκετά συχνά ενώ στα μεγαλύτερης εμβέλειας μέσα η προβολή τους θεωρείται περιορισμένη. Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως η κυριότερη πηγή χρηματοδότησής των οργανώσεων της Ελλάδας αλλά και της Ιταλίας είναι από εισφορές μελών. Σαν τελικό συμπέρασμα της έρευνας προκύπτει πως τόσο οι ελληνικές όσο και οι ιταλικές περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν βαρυσήμαντο το κομμάτι των Δ.Σ αλλά ακόμη οι προσπάθειές τους βρίσκονται στα πρώτα τους βήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.