Το branding στις οινοποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το branding στις οινοποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας

Τσακυριαννίδου, Ευτέρπη

Η συγκεκριμένη διπλωματική έρευνα έχει ως σκοπό τη μελέτη της έννοιας του branding στην βιομηχανία οίνου. Συγκεκριμένα, μετά από εκτενή μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας για τη δημιουργία, προστασία και διατήρηση μιας εμπορικής επωνυμίας, καθώς και όλων των επιμέρους στοιχείων της επωνυμίας, επιχειρείται να παρουσιαστούν διεξοδικά οι στρατηγικές branding των ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων. Στόχος της έρευνας ήταν να προσδιοριστούν η επιλογή του είδους του εμπορικού σήματος, το είδος της ετικέτας σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των προϊόντων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά καθώς και οι τρόποι προώθησης των εμπορικών σημάτων από τις ελληνικές οινοποιητικές επιχειρήσεις και να παρουσιαστούν τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, σε σύγκριση με όσα συμβαίνουν διεθνώς. Για την μελέτη πραγματοποιήθηκε τόσο πρωτογενής έρευνα στα οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας, όσο και δευτερογενής, μέσα από τις ιστοσελίδες των οινοποιείων, κλαδικές μελέτες και άλλες σχετικές εργασίες. Στο πρώτο τμήμα της διατριβής παρουσιάζεται βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τους υπό μελέτη παράγοντες, στο δεύτερο τμήμα γίνεται παρουσίαση του κλάδου της ελληνικής οινοποιίας και των κυριότερων στρατηγικών που ακολουθούνται διεθνώς για το branding των κρασιών και στο τρίτο τμήμα παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οινοποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Οινοποιία
Εμπορικά σήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.