Νεανική επιχειρηματικότητα και μορφές χρηματοδότησης με έμφαση στο Νομό Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Νεανική επιχειρηματικότητα και μορφές χρηματοδότησης με έμφαση στο Νομό Καστοριάς

Κράτσιου, Βασιλική Α.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι αρχικά να μελετηθούν οι έννοιες «Επιχειρηματικότητα» αλλά και «Νεανική Επιχειρηματικότητα», μια έννοια η οποία έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων. Σημαντικότερος, όμως, σκοπός είναι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να γνωστοποιηθούν και να αναλυθούν τα γενικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του Νομού Καστοριάς που ιδρύθηκαν και λειτουργούν από νέους, οι απόψεις των νέων επιχειρηματιών σχετικά με τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και επιπλέον η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για να μελετηθεί η γνώμη των νέων, ανεξαρτήτου επαγγελματικής κατάστασης, σχετικά με την έννοια της επιχειρηματικότητας αλλά και της χρηματοδότησης. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μας, σχετικά με την έρευνα, σχεδιάστηκαν δύο ερωτηματολόγια και διανεμήθηκαν, κατά τη χρονική περίοδο Ιούνιος - Ιούλιος 2011 σε μικρές επιχειρήσεις του Νομού Καστοριάς, ως εξής: 50 ερωτηματολόγια σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί, από το 2006 μέχρι και σήμερα, και λειτουργούν από νέους, και 50 ερωτηματολόγια σε νέους, ανεξαρτήτου επαγγελματικής κατάστασης. Τέλος, με τη βοήθεια του προγράμματος Microsoft Office Excel συγκεντρώσαμε και δουλέψαμε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια. Αναλύσαμε, συγκρίναμε και σχολιάσαμε τα δεδομένα επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Χρηματοδότηση
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011-09-16


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.