Η ανταγωνιστικότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η ανταγωνιστικότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Χαραλαμπάκη, Κωνσταντίνα

Σε αυτήν την εργασία αναλύεται η ανταγωνιστικότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός της βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών καθώς και η επενδυτική της δραστηριότητα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη. Η συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας στηρίζεται σε 3 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η κατάσταση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική ζήτηση σ' αυτές τις χώρες. Στη συνέχεια αναφέρονται οι εξαγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες της βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών στις παραπάνω χώρες. Εδώ αναζητήθηκαν χρήσιμα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας καθώς και από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Επίσης αναλύεται το εθνικό σχέδιο δράσης των εξαγωγικών δράσεων καθώς και η συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι στρατηγικές εξαγωγικού μάρκετινγκ που εφαρμόζει η βιομηχανία αλκοολούχων ποτών για να αυξήσει τις πωλήσεις της. Στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά στα κανάλια διανομής τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για τις μονάδες που παράγουν και εμπορεύονται αλκοολούχα ποτά. Τέλος παρουσιάζονται δείγματα εξαγωγικής και επενδυτικής δράσης μια μεγάλης εταιρείας, της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας . Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να δοθεί μια εικόνα για την θέση που κατέχει η ελληνική βιομηχανία αλκοολούχων ποτών στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη καθώς και οι στρατηγικές μίγματος που εφαρμόζει για να επεκταθεί στις παραπάνω χώρες.

Thesis
NonPeerReviewed

Οινοπνευματώδη ποτά - Μάρκετινγκ
Διεθνές μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.