Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης

Ντεβενέ, Γεωργία

Η έρευνα στην παρούσα εργασία περιορίζεται στην πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η Ένωση να ακολουθήσει τα διεθνή δρώμενα ύστερα από την κατάργηση των ποσοστώσεων (1/01/05), επιδιώκοντας να εδραιωθεί στην παγκόσμια αγορά, κάνοντας τα προϊόντα της ανταγωνιστικά έναντι των άλλων χωρών. Καθοριστικής σημασίας στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της θα παίξουν τα μέτρα που πρόκειται να λάβει η Ε.Ε. τα οποία και παραθέτονται αναλυτικά μετά από προσεκτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Επιπρόσθετα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη που θα συντελεστεί στον εν λόγω τομέα από την επικείμενη διεύρυνση άλλα και από την διεύρυνση που πραγματοποιήθηκε το (2004) με την προσχώρηση 10 νέων κρατών μελών τα οποία ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία των ευρωπαϊκών κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων. Τέλος γίνεται μία αναφορά στην αλματώδη αύξηση της οικονομίας της Κίνας και τα αποτελέσματα που θα επιφέρει στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ένδυση και ενδύματα - Βιομηχανία και εμπόριο
Κλωστοϋφαντουργία
Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.