Δημιουργία εφαρμογής διαχείρισης εικόνων κάνοντας χρήση HTML5, CSS3, JavaScript & JQuery για τη δημιουργία του front-end. JSON θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση και αποθήκευση των εικόνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δημιουργία εφαρμογής διαχείρισης εικόνων κάνοντας χρήση HTML5, CSS3, JavaScript & JQuery για τη δημιουργία του front-end. JSON θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση και αποθήκευση των εικόνων

Κιζιρίδου, Μαρία-Στέλλα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει δημιουργηθεί ως μία διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης εικόνων, που είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε δημοφιλή φυλλομετρητή (π.χ. Chrome, Firefox) κι έχει ως στόχο την απλότητα που θα προσφέρει στο χρήστη και την αξιοπιστία αποθήκευσης των δεδομένων του. Στη σημερινή εποχή, ο μέσος χρήστης, ειδικά νεαρής ηλικίας, πραγματοποιεί πολλές φωτογραφικές λήψεις και αποθηκεύει πολλές εικόνες που βρίσκει στο διαδίκτυο στον υπολογιστή του, αυξάνοντας αρκετά τον όγκο των εικόνων που αποθηκεύει. Η διαδικτυακή εφαρμογής της παρούσας εργασίας προσφέρει στο χρήστη ένα εύχρηστο εργαλείο αποθήκευσης και οργάνωσης των εικόνων του, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές εύκολα και να τις ανακτά, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αστοχία με το σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Στην εργασία αυτή θα αναλυθεί πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών για να επιτευχθούν οι στόχοι που προαναφέρθηκαν. Στις ενότητες της εργασίας θα παρουσιαστούν σύντομα οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και θα περιγραφεί λεπτομερώς η δομή της εφαρμογής. Τέλος, ολοκληρώνοντας, θα καταγραφούν τα συμπεράσματα της εργασίας και θα αναφερθούν προοπτικές βελτίωσης της.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.