Καλλιέργεια βάμβακος και μετασυγκομιστικοί χειρισμοί: επιπτώσεις στην ποιότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Καλλιέργεια βάμβακος και μετασυγκομιστικοί χειρισμοί: επιπτώσεις στην ποιότητα

Ντέμη, Μαρία

Η καλλιέργεια του βάμβακος είναι διαδεδομένη σε όλες τις ηπείρους. Οι σύγχρονες μέθοδοι καλλιεργητικής τεχνικής, αλλά και η αλματώδης ανάπτυξη και επέκταση σε παγκόσμιο επίπεδο της βιοτεχνολογίας, όχι μόνο παρέχουν διευκολύνσεις στον σύγχρονο αγρότη, αλλά και προσθέτουν στις βαμβακοπαραγωγικές χώρες σημαντικό συναλλαγματικό κεφάλαιο. Παράλληλα η καλλιέργεια, η παραγωγή και η μετέπειτα επεξεργασία του βάμβακος καλύπτουν τις πρωταρχικές εκείνες ανάγκες του ανθρώπου που αφορούν την ενδυμασία, την τροφή, αλλά και την ιατρική περίθαλψη. Αυτό, όμως, παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον είναι η καθαυτή καλλιέργεια του βάμβακος. Από την περίοδο της σποράς μέχρι και την περίοδο της συγκομιδής του φυτού. Οι κίνδυνοι της καλλιέργειας του βάμβακος, όπως οι ασθένειες και οι εχθροί του φυτού, είναι πολύ συχνοί και χρήζουν προσοχής και γνώσης. Παράλληλα, όμως, αυτή ακριβώς η προσπάθεια για γνώση και επιτυχή ανάπτυξη του φυτού είναι που έχει μέγιστη σπουδαιότητα και αξία.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Ασθένειες και παράσιτα
Βαμβάκι - Εμπόριο και παραγωγή
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.