Έρευνα και Ανάλυση υβριδικών αλγορίθμων ταξινόμησης με χρήση γλωσσών C++ και Java

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Έρευνα και Ανάλυση υβριδικών αλγορίθμων ταξινόμησης με χρήση γλωσσών C++ και Java

Ντουμάνης, Βασίλειος

Η εργασία αυτή περιγράφει υβριδικούς αλγορίθμους ταξινόμησης και τις διαφορές των αλγορίθμων αυτών στις γλώσσες C++ και Java. Αρχικά, αναλύονται οι βασικότερες έννοιες των αλγορίθμων και των δομών δεδομένων όπου χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους αλγορίθμους όπου αποτελούν τους υβριδικούς αλγορίθμους ταξινόμησης, αλλά και των μεθοδολογιών όπου χρησιμοποιούν. Παρατίθενται τα αποτελέσματα των επιδόσεων των υβριδικών αλγορίθμων ταξινόμησης όπου διεξάχθηκαν, αλλά και οι διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων στις δύο γλώσσες. Συμπερασματικά, ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της έννοιας του υβριδικού αλγορίθμου ταξινόμησης και η εκμάθηση επιλογής του αλγορίθμου με κριτήριο τις ανάγκες μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Αλγόριθμοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.