Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την βοήθεια αριθμοδεικτών για την Βαρβαρέσος A.E.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την βοήθεια αριθμοδεικτών για την Βαρβαρέσος A.E.

Θωμάς, Βελής Ν.

Από το 2009 η Ελλάδα βρίσκεται σε τεράστια κρίση διαρκείας. Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η εταιρία αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες καταστάσεις και χαρακτηρίζεται από “Ανατροπή Οικονομικών Δεδομένων” γεγονός, που είχε και έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στη πιστοληπτική ικανότητα όλων των Ελληνικών επιχειρήσεων και στην αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους. Στην πράξη, για οποιαδήποτε συναλλαγή, προμήθεια αγαθών, εξοπλισμών κλπ, απαιτείται άμεση εκταμίευση προκειμένου να ξεκινήσει η οποιαδήποτε διαδικασία της παραγγελίας. Στο επίκεντρο των αρνητικών εξελίξεων βρέθηκαν και οι Ελληνικές τράπεζες (κεφαλαιοποιήσεις), μη μπορώντας να εξυπηρετήσουν τις εταιρίες, δημιουργώντας νέα δεδομένα από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις μεθόδους της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αριθμοδεικτών τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, έχοντας ως παράδειγμα την εταιρία Βαρβαρέσος Α.Ε. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου παρουσιάζονται ο ορισμός, μια σύντομη ιστορική αναδρομή, ο σκοπός και η ανάγκη της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αλλά και η σημασία των αριθμοδεικτών και η ανάλυση τους σε θεωρητικό επίπεδο, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας και ο ορισμός της στρατηγικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προφίλ της εταιρίας, όπου παρέχονται γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση, σημαντικά γεγονότα στην σύγχρονη ιστορία της, τα προϊόντα που παράγει, το ανθρώπινο δυναμικό, η παραγωγή, τα αποτελέσματα και οι στόχοι, οι πωλήσεις, οι πελάτες, οι προμηθευτές και ο σκοπός της. Τέλος, παρουσιάζονται οι προοπτικές και η στρατηγική της εταιρίας όπου δίνετε μεγάλη έμφαση. Στο τρίτο κεφάλαιο, επίσης θεωρητικό, παραθέτονται στοιχεία για την ανάλυση της εταιρίας όπως είναι ο ανταγωνισμός, οι κίνδυνοι, η οικονομική κατάσταση του κλάδου, οι κινητές αξίες, όπως επίσης παρέχονται στοιχεία για την εταιρική διακυβέρνηση, τον έλεγχο ποιότητας, την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α και το μετοχικό κεφάλαιο. Κλείνοντας, παρουσιάζονται η ανάλυση PEST και SWOT , οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για κάθε επιχείρηση. Στο τέταρτο κεφάλαιο το οποίο είναι το πρακτικό και το πιο σημαντικό αναφέρονται και αναλύονται οι αριθμοδείκτες της εταιρίας. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση και η εφαρμογή των αριθμοδεικτών της Βαρβαρέσος Α.Ε, με τους αντίστοιχους πίνακες κατανόησης, σύμφωνα με τους ισολογισμούς των τελευταίων 6 χρόνων, από το 2010-2016. Τέλος, παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα και η βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-10


cc_by_nc*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)