Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: ελληνική πραγματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: ελληνική πραγματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Tσουλούφας, Ιωάννης - Χρυσοβαλάντης Δ.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη, μελετώντας ως περίπτωση τον κλάδο της γούνας στη Δυτική Μακεδονία. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο αρχικά να διερευνηθούν βασικές έννοιες που σχετίζονται με την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενώ, στη συνέχεια μελετάται τόσο η εσωτερική, όσο και η εξωτερική διάσταση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παράλληλα, μελετάται το θεωρητικό πλαίσιο υπό την έννοια των βαθμών και των πεδίων εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και η προσέγγιση της ως προς το μάρκετινγκ, το ρόλο των καταναλωτών, αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Ωστόσο, καθώς το βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά στον κλάδο της γούνας στη Δυτική Μακεδονία, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση αρχικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γούνας στη Δυτική Μακεδονία και γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να υιοθετηθεί από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις δημιουργώντας σημαντικά οφέλη τόσο για τις ίδιες όσο και για την κοινωνία. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων και την αξιολόγηση της σημαντικότητας του θέματος που επιλέχθηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.