Ο κλάδος της ένδυσης στην Ελλάδα και προοπτικές εξαγωγικών δράσεων στη διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο κλάδος της ένδυσης στην Ελλάδα και προοπτικές εξαγωγικών δράσεων στη διεθνή αγορά

Χούτος, Θωμάς Γ.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τον ελληνικό κλάδο ένδυσης και τις μελλοντικές προοπτικές εξαγωγικής δραστηριότητας του συγκεκριμένου κλάδου. Αρχικά, γίνεται ανάλυση της έννοιας του κλάδου της ένδυσης και της διαχρονικής εξέλιξής με σημαντικό σταθμό την πρόσφατη οικονομική κρίση και τα προβλήματα που δημιούργησε στον κλάδο, μεταξύ των οποίων η μείωση της απασχόλησης και ο αυξημένος ανταγωνισμός. Παρ’ όλη την δύσκολη κατάσταση υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αυτό προκύπτει από τις θετικές εξελίξεις στις εταιρίες ενδυμάτων τον τελευταίο χρόνο. Έπειτα, προσδιορίζονται οι πρόσφατες εξελίξεις του διεθνούς εμπορίου καθώς και τα στάδια που απαιτούνται ώστε να εισέλθει μια επιχείρηση σε μια αγορά του εξωτερικού. Μάλιστα, αναφέρονται και οι διάφορες στρατηγικές και μέθοδοι (έμμεσων ή άμεσων) εξαγωγών τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια εταιρία ώστε να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό. Επιπλέον, αναλύονται οι εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας με τις χώρες του εξωτερικού όσον αφορά τον κλάδο της ένδυσης και οι χώρες εξαγωγών ενδυμάτων είναι κυρίως η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστρία. Ωστόσο, από την μελέτη προκύπτει ότι η Ελλάδα πραγματοποιεί αρκετές εισαγωγές ενδυμάτων ιδιαίτερα από την Κίνα και την Ιταλία. Τέλος, παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου της ένδυσης στο κομμάτι των εξαγωγών. Κατασταλτικός παράγοντας για την ενίσχυση των εξαγωγών διαδραματίζει το ίδιο το κράτος το οποίο οφείλει να ενισχύσει την εξαγωγική επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιριών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ένδυση και ενδύματα - Βιομηχανία και εμπόριο
Κλωστοϋφαντουργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.