Οι λίμνες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και οι αγροτικές δραστηριότητες που γίνονται γύρω από αυτές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι λίμνες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και οι αγροτικές δραστηριότητες που γίνονται γύρω από αυτές

Ουσάλκας, Κωνσταντίνος

Οι λίμνες, ένας σημαντικός εσωτερικός όγκος «ακίνητου» νερού, είναι μεγάλοι υγρότοποι ανεκτίμητης αξίας. Τρέφονται από ποτάμια και ρέματα, είναι λεκάνες τοπικών βροχών και χιονιών ή τρέφονται από πηγές. Κάθε λίμνη είναι ένας μικρογραφημένος κόσμος ειδικευμένης χλωρίδας και πανίδας. Στις λίμνες, αναπτύχθηκε πολιτισμός από την προϊστορική εποχή. Έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή του ανθρώπου από τα πανάρχαια χρόνια και επηρέασαν τόσο την εξέλιξη των περιοχών γύρω από αυτές όσο και τις πολυποίκιλες δραστηριότητες των κατοίκων. Οι λίμνες μας, όπως και όλοι οι υγρότοποι, μικροί και μεγάλοι, έχουν ο καθένας τις δικές του ιδιαιτερότητες και αποτελούν ανεκτίμητο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο για τη χώρα μας, αποτελούν σπουδαίο τμήμα της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η διατήρηση τους σε έκταση και ποιότητα. Τα τελευταία χρόνια, χάρη στις προσπάθειες Ελλήνων επιστημόνων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, πανεπιστημιακών σχολών ή ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά και τη βοήθεια της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γνώσεις μας για τους ελληνικούς υγροτόπους έχουν διευρυνθεί σημαντικά. Κι αυτό μέσα από μια πληθώρα εξειδικευμένων μελετών, προγραμμάτων απογραφής, ταξινόμησης και χαρτογράφησης ή προτεινόμενων μορφών διαχείρισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλιεία
Λίμνες - Ελλάδα
Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.