Σύγχρονες ρατσιστικές κοινωνικές τάσεις και αποδοχή διαφορετικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σύγχρονες ρατσιστικές κοινωνικές τάσεις και αποδοχή διαφορετικότητας

Δουβεντζίδης, Γεώργιος Ν.

Ο ρατσισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με μεγάλη ιστορία που αναβιώνει ακόμα και στην εποχή μας. Πρόκειται για μια θεωρία που χωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους και πιστεύει ότι προορισμός των πρώτων είναι να κυριαρχήσουν πάνω στους άλλους με τη χρήση βίας σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής με απώτερο σκοπό την περιθωριοποίηση των αδύναμων.Η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάζει στο ρατσισμό και τη διαφορετικότητα.Η εκπόνηση της εργασίας χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του ρατσισμού,παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή και κάποια κύρια αίτια που οδηγούν στην εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς.Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται κάποια θεωρητική προσέγγιση του σύγχρονου ρατσισμού και κάποιες σημαντικές ρατσιστικές τάσεις και προκαταλήψεις.Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια της διαφορετικότητας,πως παρατηρείται η διαφορετικότητα σε μια επιχείρηση.Επίσης γίνεται αναφορά στην έννοια των στάσεων,της προκατάληψης,των στερεοτύπων και των διακρίσεων.Τέλος,στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που υλοποίησα,μέσα από την ερευνητική προσπάθεια που έγινε μέσω της χρήσης του ερωτηματολογίου,παρουσιάζοντας τις ερωτήσεις από τη ποσοτική έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ανισότητα
Κοινωνικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.