Χρηματοοικονομική ανάλυση στον κλάδο της γουνοποιίας με την χρήση αριθμοδεικτών (αποδοτικότητας – ρευστότητας)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση στον κλάδο της γουνοποιίας με την χρήση αριθμοδεικτών (αποδοτικότητας – ρευστότητας)

Χρήστου, Θωμάς Α.
Φιλίππου, Παντελής Ν.

Η εργασία εξετάζει τον κλάδο γουνοποιίας για τα έτη 2009 - 2015. Συγκεκριμένα, γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση των πέντε μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου με την χρήση αριθμοδεικτών. Αρχικά, παρατίθεται μία εισαγωγή σχετική με τον κλάδου γουνοποιίας, αναφέρονται ιστορικά στοιχεία και αναλύεται η εξέλιξη του κλάδου μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, αναλύεται η παραγωγική διαδικασία, παρουσιάζεται η διάρθρωση του κλάδου στην Δυτική Μακεδονία, κυρίως στο νομό Καστοριάς και αναλύονται τα υπάρχοντα προβλήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Γουνοποιία
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.