Υδροπονική καλλιέργεια μαρουλιού σε σύστημα NFT

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Υδροπονική καλλιέργεια μαρουλιού σε σύστημα NFT

Ρηγάκης, Απόστολος

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και τα χρησιμοποιούμενα συστήματα υδροπονίας. Στο πειραματικό μέρος αξιολογήθηκαν δυο τύποι μαρουλιού, Parris Island Cos και Toledo στο σύστημα NFT. Το NFT είναι ένα νέο σύστημα υδροπονίας το οποίο παρουσιάζεται ως μια νέα μέθοδος καλλιέργειας με σημαντικά πλεονεκτήματα που αντιμετωπίζουν πολλά από τα προβλήματα της καλλιέργειας στο ύπαιθρο. Η καλλιέργεια μαρουλιού σε αυτό το σύστημα φαίνεται να προσαρμόζεται πολύ εύκολα σε αυτή τη μέθοδο. Από τους δυο τύπους η ποικιλία Parris Island Cos πέτυχε την υψηλότερη απόδοση. Ωστόσο το σύστημα NFT και όλα τα υπόλοιπα συστήματα υδροπονίας για να αποδώσουν οικονομικά θα πρέπει να παρακολουθούνται πλήρως από εξειδικευμένο προσωπικό και συνεπώς να υπάρχει συνέπεια και σωστή διαχείριση καθ όλη την διάρκεια της καλλιέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.