Βιότυποι αγριοβρώμης (Avena sterilis L.) ανθεκτικοί σε ζιζανιοκτόνα - αναστολείς του ενζύμου ALS

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Βιότυποι αγριοβρώμης (Avena sterilis L.) ανθεκτικοί σε ζιζανιοκτόνα - αναστολείς του ενζύμου ALS

Χατζοπούλου, Δέσποινα

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση οκτώ βιοτύπων του ζιζανίου αγριοβρώμη (Avena sterilis L.) για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς. Συνολικά, συλλέχθηκαν 8 βιότυποι αγριοβρώμης μεγάλης , ύποπτοι για πιθανή επιλογή ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα και επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας ένας πληθυσμός του ζιζανίου που είχε χαρακτηρισθεί ως πολύ ευαίσθητος στα ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ACCase (clodinafop propargyl, fenoxaprop). Η σύγκριση των ανθεκτικών πληθυσμών έγινε ως προς ένα ευαίσθητο πληθυσμό στα παραπάνω ζιζανιοκτόνα. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε σπορά τους στο Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), σε πλαστικά φυτοδοχεία διαστάσεων 9x9x9cm όπου τοποθετήθηκαν 20 περίπου σπόροι αγριοβρώμης Το πειραματικό σχέδιο των πειραμάτων ήταν το πλήρως τυχαιοποιημένο και ο κάθε συνδυασμένος παράγοντας (βιότυπος ζιζανιοκτόνο δόση ζιζανιοκτόνου), είχε τέσσερεις επαναλήψεις (φυτοδοχεία). Το κάθε πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές. Οι πληθυσμοί εκτέθηκαν σε ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη δράση των ενζύμων ACCase- και ALS-, Ειδικότερα, διερευνήθηκε η επιλογή (ανάπτυξη) ανθεκτικότητας σε κάποιους από τους συλλεχθέντες πληθυσμούς του ζιζανίου στα αρυλοφαινοξυαλκανοϊκά ζιζανιοκτόνα, καθώς και το ενδεχόμενο επιλογής σταυρανθεκτικότητας και σε άλλες οικογένειες ζιζανιοκτόνων (φαινυλοπυραζολίνη pinoxaden), που επίσης αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-CoA (ACCase). Επίσης, αξιολογήθηκε η πιθανή ανάπτυξη πολλαπλής ανθεκτικότητας αυτών των πληθυσμών στα ζιζανιοκτόνα mesosulfuron methyl+iodosulfuron methyl sodium, αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS που ανήκουν στην οικογένεια των σουλφονυλουριών, καθώς και στο ζιζανιοκτόνο pyroxsulam (επίσης, αναστολέας του ενζύμου ALS) που ανήκει στην οικογένεια των τριαζολοπυριμιδινών. Η αποτελεσματικότητα των μεταφυτρωτικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν αξιολογήθηκε (εκφράστηκε) με προσδιορισμό του χλωρού βάρους του υπέργειου τμήματος των φυτών αγριοβρώμης που επιβίωσαν σε κάθε φυτοδοχείο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζιζάνια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)