Εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε

Μακρυγιάννης, Αναστάσιος Δ.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της καθώς και η εξέλιξη της σε ισχυρό πόλο τεχνογνωσίας κι επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ο προαναφερθείς στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός επιχειρηματικού – επενδυτικού σχεδίου. Εκτός από την ανάπτυξη και την εξέλιξη της εταιρίας κύριο προτέρημά της είναι η βελτίωση όσο είναι δυνατόν των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διασφάλιση της τροφοδοσίας με εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό, η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της και τέλος αλλά εξίσου σημαντικό είναι η προστασία του περιβάλλοντος

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.