Διεξαγωγή έρευνας και πειράματος στα κλιμακωτά δίκτυα με την χρήση του Cisco packet tracer

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διεξαγωγή έρευνας και πειράματος στα κλιμακωτά δίκτυα με την χρήση του Cisco packet tracer

Νικολής, Θεόδωρος
Σταυρίδου, Δάφνη

Τα δίκτυα υπολογιστών αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής. Ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής και όχι μόνο δραστηριότητας βασίζεται στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων. Οργανισμοί με εκατοντάδες γραφεία διάσπαρτα σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή αναμένουν φυσιολογικά ότι θα μπορούν να εξετάζουν καθημερινά την τρέχουσα κατάσταση ακόμη και των πιο απομακρυσμένων εγκαταστάσεών τους με το πάτημα ενός κουμπιού. Λόγο της ραγδαίας αυτής ανάπτυξης της τεχνολογίας των δικτύων και των αυξανόμενων απαιτήσεων των επιχειρήσεων χωρίς να έχουν προβλέψει τις μελλοντικές τους απαιτήσεις παρουσιάστηκε το πρόβλημα της εφεδρείας στο δίκτυο. Η αντιμετώπιση όμως σε ένα τέτοιο πρόβλημα βρίσκεται στην κλιμάκωση αυτού του δικτύου. Σκοπός ενός κλιμακούμενου δικτύου (scalable network) είναι να μπορεί να υποστηρίξει άμεσα νέους χρήστες χωρίς να υπάρχει η ενδεχόμενη «υπερφόρτωση» του δικτύου. Τα ασύρματα δίκτυα (wireless networks) αλλά και τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) παρέχουν ευελιξία και δυνατότητα επέκτασης στην ήδη υπάρχουσα δομή του δικτύου. Μέσω αυτών των εργαλείων που διαθέτει ένα τέτοιο δίκτυο είναι σε θέση να προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης σε νέους και ήδη υπάρχων χρήστες να εργάζονται είτε σε τοπικό επίπεδο είτε απομακρυσμένα. Ωστόσο η ανάγκη για εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα σε ένα δίκτυο πολλαπλών χρηστών καθιστά την ασφάλεια του δικτύου εξίσου σημαντικό κομμάτι της κλιμάκωσης, καθώς και η παροχή ποιότητας υπηρεσιών (QoS) για την αποφόρτιση του δικτύου και την καλή λειτουργία του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.