Διεθνείς μεταφορές/International transportations

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διεθνείς μεταφορές/International transportations

Χατζόπουλος, Αλέξανδρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο θέμα των διεθνών μεταφορών και των μεταφορών γενικότερα. Συντάχθηκε με σκοπό να διερευνήσει το ρόλο των μεταφορών στη καθημερινή μας ζωή. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στο θέμα των μεταφορών, όπως τι είναι τα logistics, τι είναι η μεταφορά, τι σχέση έχει με το κράτος και τι είναι οι υποδομές της μεταφοράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στη διάκριση των μεταφορικών μέσων στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή περιγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα όσον αφορά τις μεταφορές και τα προβλήματα που επικρατούν. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διεθνείς μεταφορές, στη επιλογή μέσου, στο κόστος και στα δίκτυα μεταφοράς, καθώς και στους όρους και τεχνολογίες μεταφοράς. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα του θέματος γύρω από τις μεταφορές και η σχετική βιβλιογραφία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορικά μέσα
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.