Αγορά χρήματος και κεφαλαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αγορά χρήματος και κεφαλαίου

Ορφανίδης, Ελευθέριος

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας αφορά την μελέτη των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. Η εργασία περιλαμβάνει μία συνοπτική παρουσίαση ορισμών, τεχνικών, μεθοδολογιών και ιστορικών αναδρομών που υιοθετούνται πάνω στην οικονομική λειτουργία. Ακόμα περιέχονται παραδείγματα οικονομικών συναλλαγών και διαγράμματα κίνησης χρηματικών ροών. Ώστε να γίνουν πιο κατανοητοί και απλούστεροι οι οικονομικοί όροι και οι μεθοδολογίες που αναφέρονται. Το κυριότερο αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από την ανάλυση όλων των παραπάνω, είναι η δημιουργία μιας πλήρης εικόνας της κατάστασης των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου, που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Αγορά κεφαλαίου
Αγορά χρήματος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.